+381 11 32 88 978 Knez Mihailova 21a, Beograd, TC Milenijum

Uslovi plaćanja

 

Svaki program ima svoje uslove plaćanja koji su jasno definisani

Uslovi plaćanja zavise od tipa aranžmana (avionom, autobusom, sopstveni prevoz, individualni aranžman, avio karta)

PLAĆANJE SE OBAVEZNO VRŠI U DINARIMA – primenjuje se srednji kurs dinara NARODNE BANKE SRBIJE.

Plaćanje se može izvršiti KREDITNIM I DEBITNIM KARTICAMA (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, American Express)

Plaćanje se može izvršiti i ČEKOVIMA, avansno ili odloženo prema uslovima plaćanja svakog aranžmana – čekovi dospevaju isključivo 20.-tog u mesecu. Na čeku se ispisuje numerički iznos (maksimalan iznos po čeku je 5.000 dinara), potom iznos slovima, mesto i datum (20.-ti u mesecu). Na poleđini čeka se ispusuje broj lične karte i broj mobilnog telefona

Odloženo plaćanje je moguće i ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM – ovaj vid plaćanja mogu koristiti isključivo radnici budžetskih ustanova (ustanove koje se finansiraju iz budžeta; tzv. „državna i javna preduzeća“). Nije potrebno da imamo ugovor sa ustanovom. Od nas dobijate obrazac koji treba da popunite, potom od nas dobijate potvrdu o administrativnoj zabrani u 4 primerka koju overavate u Vašem računovodstvu i nama vraćate 3 overena primerka.

 

AVIO KARTE

Avio karte se uplaćuju u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu evra za efektivu UniCredit banke.

Avio karte se uplaćuju odmah, u celosti, bez mogućnosti odloženog plaćanja

 

PROLEĆNI I LETNJI TURISTIČKI ARANŽMANI AUTOBUSOM

Na ime rezervacije se uplaćuje 40% od cene aranžmana

Odloženo plaćanje čekovima ili administrativnom zabranom – rok dospeća poslednje rate je oktobar mesec tekuće godine

Odloženo plaćanje karticama Banca Instesa – 50% se uplaćuje prilikom prijave – pre putovanja, a ostatak se plaća na maksimalno 6 mesečnih rata, i najkasnije do oktobra meseca tekuće godine

Odloženo plaćanje karticama Societe Generale – „Master Rata“ – 50% se uplaćuje prilikom prijave – pre putovanja, a ostatak se plaća na maksimalno 6 mesečnih rata, i najkasnije do oktobra meseca tekuće godine

Ovi uslovi važe za sva putovanja autobusom, sem za putovanja u Budimpeštu, Trebinje, Sarajevo, Beč, Krakov i Prag – odloženo plaćanje za ove aranžmane, čekovima, administrativnom zabranom ili karticama, je moguće na maksimalno 2 mesečne rate koje dospevaju nakon povratka sa putovanja

Na odloženo plaćanje moguće je platiti: osnovnu cenu aranžmana i eventualne pakete izleta ako su programom ponuđeni za uplatu u agenciju. Pre putovanja uz akontaciju, se uplaćuju i eventualne gradske turističke takse (ako su programski predviđene za uplatu u agenciji), eventualne brodske i lučke takse (ako su programski predviđene za uplatu u agenciji)

 

LETOVANJE

Na ime rezervacije se uplaćuje 40% - 50% u zavisnosti od aranžmana

Odloženo plaćanje čekovima ili administrativnom zabranom – rok dospeća poslednje rate je novembar mesec tekuće godine

Odloženo plaćanje karticama Banca Instesa – 50% se uplaćuje prilikom prijave – pre putovanja, a ostatak se plaća na maksimalno 6 mesečnih rata, i najkasnije do novembra meseca tekuće godine

Odloženo plaćanje karticama Societe Generale – „Master Rata“ – 50% se uplaćuje prilikom prijave – pre putovanja, a ostatak se plaća na maksimalno 6 mesečnih rata, i najkasnije do novembra meseca tekuće godine

Na odloženo plaćanje moguće je platiti: osnovnu cenu aranžmana. Pre putovanja uz akontaciju, se uplaćuju i aerodromske takse i druge takse s tim u vezi ukoliko se putuje avionom

 

JESENJI I NOVOGODIŠNJI TURISTIČKI ARANŽMANI AUTOBUSOM

Na ime rezervacije se uplaćuje 40% od cene aranžmana

Odloženo plaćanje čekovima ili administrativnom zabranom – rok dospeća poslednje rate je maj mesec sledeće godine

Odloženo plaćanje karticama Banca Instesa – 50% se uplaćuje prilikom prijave – pre putovanja, a ostatak se plaća na maksimalno 6 mesečnih rata, i najkasnije do maja meseca sledeće godine

Odloženo plaćanje karticama Societe Generale – „Master Rata“ – 50% se uplaćuje prilikom prijave – pre putovanja, a ostatak se plaća na maksimalno 6 mesečnih rata, i najkasnije do maja meseca sledeće godine

Ovi uslovi važe za sva putovanja autobusom, sem za putovanja u Budimpeštu, Trebinje, Sarajevo, Beč, Krakov i Prag – odloženo plaćanje za ove aranžmane, čekovima, administrativnom zabranom ili karticama, je moguće na maksimalno 2 mesečne rate koje dospevaju nakon povratka sa putovanja

Na odloženo plaćanje moguće je platiti: osnovnu cenu aranžmana i eventualne pakete izleta ako su programom ponuđeni za uplatu u agenciju. Pre putovanja uz akontaciju, se uplaćuju i eventualne gradske turističke takse (ako su programski predviđene za uplatu u agenciji), eventualne brodske i lučke takse (ako su programski predviđene za uplatu u agenciji)

 

INDIVIDUALNI ARANŽMANI

Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 50%, a ostatak se plaća najkasnije 15 dana pre datuma polaska.

Platnim i kreditnim karticama VISA, MASTER, MAESTRO, AMERICAN EXPRES i DINA