+381 11 32 88 978 Knez Mihailova 21a, Beograd, TC Milenijum

Uslovi plaćanja

Svaki program ima svoje uslove plaćanja koji su jasno definisani

Uslovi plaćanja zavise od tipa aranžmana (avionom, autobusom, sopstveni prevoz, individualni aranžman, avio karta)

PLAĆANJE SE OBAVEZNO VRŠI U DINARIMA – primenjuje se srednji kurs dinara NARODNE BANKE SRBIJE.

Plaćanje se može izvršiti KREDITNIM I DEBITNIM KARTICAMA (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro)

PLAĆANJE KREDITNOM KARTICOM JE SVAKAKO USLOVLJENO VAŠIM UGOVOROM KOJI IMATE SA VAŠOM POSLOVNOM BANKOM!

Platni promet u Republici Srbiji je tako postavljen da se klijentima transakcije karticama ne naplaćuju dok se privrednicima naplaćuje bankarska provizija koja se kreće čak do 3%. Pored svih tereta koji padaju na leđa privrednika i ovo je dodatno opterećenje! Banca Intesa prednjači u marketinškim trikovima za njene kartice za stanovništvo kojima odobrava rate stanovnicima bez kamate a istu zaračunavaju privrednicima. Takođe, svaki put kada vi provučete svoju kreditnu karticu Banca Intesa i podelite iznos na rate, privrednik je opterećen kamatom + zamislite, Banca Intesa ne isplaćuje iznos koji ste provukli odmah i bez odlaganja, već privredniku isplaćuje taj iznos u ratama! Zaista neviđeno!

IZ GORE NAVEDENIH RAZLOGA, A ZBOG OTEŽANOG POSLOVANJA KOJE JE TURISTIČKA AGENCIJA IMALA TOKOM PRETHODNOG PERIODA, IZAZVANOG PANDEMIJOM VIRUSA COVID19, DONETA JE ODLUKA DA SE POST TERMINAL BANCA INTESA NE KORISTI, I DA SE UGOVOR SA OVOM BANKOM RASKINE!

Plaćanje se može izvršiti i ČEKOVIMA, avansno ili odloženo prema uslovima plaćanja svakog aranžmana – čekovi dospevaju isključivo 20.-tog u mesecu. Na čeku se ispisuje numerički iznos (maksimalan iznos po čeku je 5.000 dinara), potom iznos slovima, mesto i datum (20.-ti u mesecu). Na poleđini čeka se ispusuje broj lične karte i broj mobilnog telefona.

Odloženo plaćanje je moguće i ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM – ovaj vid plaćanja mogu koristiti isključivo radnici budžetskih ustanova (ustanove koje se finansiraju iz budžeta; tzv. „državna i javna preduzeća“). Nije potrebno da imamo ugovor sa ustanovom. Od nas dobijate obrazac koji treba da popunite, potom od nas dobijate potvrdu o administrativnoj zabrani u 4 primerka koju overavate u Vašem računovodstvu i nama vraćate 3 overena primerka.

AVIO KARTE

Avio karte se uplaćuju u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu evra narodne banke Srbije.

Avio karte se uplaćuju odmah, u celosti, bez mogućnosti odloženog plaćanja.

Avio karte se isključivo plaćaju u dinarima i u GOTOVINI, bez mogućnosti plaćanja karticama!


smrtovnice Osmrtnicesmrtovnice Osmrtnice